Xuất khẩu gạo Việt Nam 4 tháng đầu năm đạt 1,555 triệu tấn, giảm 11%

Tuy nhiên, tính riêng tháng 4, xuất khẩu gạo đạt 650.507 tấn, tăng 35,4% so với 480.490 tấn trong tháng 3/2015 và tăng 21% so với 537.098 tấn tháng 4/2014.
Xuất khẩu gạo Việt Nam 4 tháng đầu năm đạt 1,555 triệu tấn, giảm 11%

4 tháng đầu năm 2015, Việt Nam xuất khẩu 1,555 triệu tấn gạo, giảm 11% so với 1,758 triệu tấn cùng kỳ năm 2014, theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA).

Giá xuất khẩu trung bình đạt 419 USD/tấn (FOB), giảm 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 4.950-5.050 đ/kg, lúa dài khoảng 5.200-5.300 đ/kg. Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.250-6.350 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.100-6.200 đ/kg tùy chất lượng và địa phương. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.200-7.300 đ/kg, gạo 15% tấm 7.000-7.100 đ/kg và gạo 25% tấm khoảng 6.850-6.950 đ/kg tùy chất lượng và địa phương.

Tính đến ngày 7/5/2015, theo số  liệu của Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & PTNT, các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Đông Xuân 2014-2015 khoảng 1,557 triệu ha/1,565 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch hoàn tất với năng suất khoảng 7,0-7,1 tấn/ha, sản lượng khoảng 10,976 triệu tấn lúa.

Các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đã xuống giống vụ Hè Thu năm 2015 được khoảng 850.000 ha/1,650 triệu ha diện tích kế hoạch, thu hoạch Hè Thu sớm khoảng 45.000 ha.

Theo NCĐT