Nhiều doanh nghiệp “phá” hợp đồng ký kết với nông dân

Chỉ có 8 trong tổng số 17 doanh nghiệp thực hiện mua lúa (đã ký kết trực tiếp với nông dân và hợp tác xã) trong vụ lúa đông xuân 2014-2015.
Tám doanh nghiệp mua lúa trực tiếp với các hợp tác xã và nông dân trên diện tích 9.500ha
Tám doanh nghiệp mua lúa trực tiếp với các hợp tác xã và nông dân trên diện tích 9.500ha

Theo Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp, chỉ có 8 trong tổng số 17 doanh nghiệp thực hiện theo đúng hợp đồng mua lúa đã ký kết trực tiếp với nông dân và hợp tác xã trong vụ lúa đông xuân 2014-2015. 

Tám doanh nghiệp trên thực hiện hợp đồng mua lúa trực tiếp với các hợp tác xã và nông dân trên diện tích 9.500ha, đạt 80% so với diện tích đã ký kết ban đầu của 17 doanh nghiệp (12.000ha).

Nguyên nhân khiến các doanh nghiệp không chịu thực hiện theo hợp đồng đã ký kết được đưa ra là do xuất khẩu gạo gặp khó khăn, các ràng buộc về lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu chưa được triển khai cụ thể.

Ngoài ra, điều kiện thực hiện theo hợp đồng liên kết còn nhiều kẽ hở, vướng mắc khiến lợi ích của nông dân và doanh nghiệp chưa bền vững để hướng đến sự liên kết lâu dài...

Theo Tuổi trẻ