Xử nghiêm việc tố cáo sai sự thật, hạ uy tín lãnh đạo

Với những đơn thư nhằm lợi dụng việc tố cáo sai sự thật để bôi nhọ, bêu xấu lãnh đạo trước Đại hội Đảng, thì theo luật Khiếu nại, tố cáo, sẽ xử lý nghiêm, tùy theo mức độ vi phạm.
Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh - Ảnh: Bảo Hoàng
Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh - Ảnh: Bảo Hoàng

Đây là khẳng định của ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng Thanh tra Chính phủ khi trả lời báo chí tại Hội nghị tổng kết công tác ngành thanh tra năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 diễn ra sáng nay 5.1.

Theo ông Huỳnh Phong Tranh, tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo trước Đại hội Đảng khóa 12, cơ quan có thẩm quyền sẽ khen thưởng những tố cáo đúng, đồng thời bảo vệ người tố cáo theo quy định hiện hành của Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính. “Đối với những đơn thư lợi dụng việc tố cáo sai sự thật để bôi nhọ, bêu xấu, hạ uy tín lãnh đạo, theo quy định phải xử lý nghiêm tùy mức độ vi phạm”, Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh.

Về việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại trước Đại hội Đảng, ông Huỳnh Phong Tranh cho biết, căn cứ theo luật Khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Chính phủ đã phân loại, chuyển đến các đơn vị xử lý theo thẩm quyền. Ông Tranh dẫn chứng: “Nếu đơn tố cáo có danh mà đúng theo thẩm quyền của các cơ quan chức năng thì chúng tôi chuyển xử lý theo thẩm quyền, đơn thuộc cấp tỉnh thì chuyển về cấp tỉnh, ở cấp T.Ư thì thuộc thẩm quyền của cơ quan nào sẽ chuyển đơn tố cáo cho cơ quan đó xử lý”.

Cũng theo ông Huỳnh Phong Tranh, đối với những đơn tố cáo, khiếu nại có liên quan đến nhân sự Đại hội các cấp, Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành chuyển đơn, xem xét theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Đảng.

Trong xử lý đơn thư, ông Huỳnh Phong Tranh cho biết, luật Khiếu nại tố cáo quy định rõ loại đơn thư nào được cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo, loại đơn nào không được giải quyết. Cụ thể, đối với những đơn thư nặc danh, theo luật thì không được xem xét. “Tuy nhiên, trong từng trường hợp cụ thể, đơn có nội dung, chứng cứ rõ ràng có thể được xem xét để làm rõ thêm”, ông Tổng thanh tra Chính phủ nói.

Ngoài ra, theo ông Huỳnh Phong Tranh, thông qua đường dây nóng đã nhận được 231 tin tố cáo tham nhũng. Về số tin tố cáo này, Thanh tra Chính phủ đang tiến hành xem xét khoảng 30% tổng số tin, khoảng 50% đã được chuyển cho đơn vị có thẩm quyền xử lý, hơn 10% trong tổng số tin tố cáo không có cơ sở, được Thanh tra Chính phủ lưu trữ và xử lý khi có đầy đủ cơ sở.

Ông Tranh cho biết thêm: “Hàng năm, việc công bố đường dây nóng thường bắt đầu trước Tết Nguyên đán khoảng một tháng, nhưng năm nay chúng tôi thấy tình hình trước Đại hội Đảng lần thứ 12 có nhiều vấn đề người dân, cán bộ cũng bức xúc nên mở đường dây nóng sớm hơn”.

Theo Thanh niên