Xử nghiêm phóng viên, cơ quan báo chí đưa tin sai sự thật

Bộ trưởng TT&TT yêu cầu Cục Báo chí xử lý nghiêm các phóng viên, cơ quan báo chí đưa tin sai, vi phạm các quy định, tôn chỉ mục đích.
Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn. Ảnh: Xuân Lộc
Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn. Ảnh: Xuân Lộc

Tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 2 sáng nay của Bộ TT&TT, theo báo cáo, trong tháng qua, Bộ TT&TT báo cáo Thủ tướng về một số công việc Bộ đã và đang triển khai nhằm tăng cường hiệu quả quản lý thông tin trên mạng, cũng như một số đề xuất của Bộ về việc phân định rõ trách nhiệm xử lý của các bộ, ngành có liên quan.

Bộ đã phối hợp với Bộ VH-TT&DL kiểm tra, rà soát hoạt động quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và các hoạt động của Bộ thực hiện năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Bộ TT&TT cũng thu hồi thẻ nhà báo của ông Trần Thanh Thắng được cấp tại báo Đời sống và Pháp luật do cá nhân đã bị xử lý kỷ luật cách chức Phó trưởng cơ quan đại diện phía Nam của báo này (có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định trong quy trình tác nghiệp).

Về nhiệm vụ tháng 3, Bộ TT&TT tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; tuyên truyền luật Báo chí.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh việc cung cấp thông tin sai sự thật và các luận điệu xuyên tạc, kích động chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí, xuất bản, thông tin điện tử...

Tại hội nghị, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đề nghị Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Cục Thông tin đối ngoại, Vụ Thông tin cơ sở bám sát chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền cả trong nước và đối ngoại, thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng để động viên toàn xã hội chung sức chung lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2017.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử tập trung chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện nghị định 09 quy định chi tiết về phát ngôn và nghị định 08 về lưu chiểu điện tử.

Bên cạnh đó, Cục Báo chí tiếp tục tăng cường quản lý các cơ quan báo chí và phóng viên, xử lý nghiêm các phóng viên, cơ quan báo chí đưa tin sai, vi phạm các quy định, tôn chỉ mục đích.

Thanh tra Bộ phối hợp với Cục Báo chí xử lý sai phạm của  phóng viên, cơ quan báo chí thường trú ở các địa phương. Viện Chiến lược phối hợp chặt chẽ với Cục Báo chí, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử hoàn thiện dự thảo đề án quy hoạch phát triển báo chí sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị.