Xem xét kỷ luật một số cán bộ, lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ

Bộ trưởng KHCN Nguyễn Quân vừa ký “Kết luận thanh tra hành chính và việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện một số dự án tại Cục Sở hữu trí tuệ”, trong đó yêu cầukiểm điểm, xử lý kỷ luật một số cán bộ, lãnh đạo cục này.
Ông Phạm Phi Anh - Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ
Ông Phạm Phi Anh - Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ

Tại dự án “Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật (Dự án 1), xây dựng tòa nhà làm việc 9 tầng cho 150 cán bộ với tổng dự toán hơn 25 tỉ đồng, thanh tra đã chỉ rõ Cục Sở hữu trí tuệ vi phạm trình tự và thủ tục tổ chức đấu thầu, chưa thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, kế hoạch đấu thầu chưa được cơ quan đầu mối tổ chức thẩm định trước khi trình lãnh đạo bộ duyệt. Việc ông Trần Việt Hùng (nguyên Cục trưởng) ký quyết định trong khi nghỉ hưu là không đúng thẩm quyền. Mặt khác, việc tạm ứng 2 tỉ đồng tiền thu phí cho Công ty cổ phần Bảo tàng Hồ Chí Minh vay để xây dựng mà không hạch toán vào sổ sách kế toán là vi phạm chế độ quản lý tài chính.

Trách nhiệm để xảy ra tồn tại nêu trên thuộc về ông Trần Việt Hùng (Trưởng Ban quản lý, nguyên Cục trưởng, đã nghỉ hưu năm 2011), ông Phạm Mạnh Hào (Phó trưởng ban, nguyên Chánh văn phòng), bà Lê Bích Hoa (thành viên Ban quản lý - phụ trách kế toán) và bà Tô Thị Mỹ Hà (thủ quỹ).

Tại dự án nâng cao năng lực tự động hóa quản trị đơn (Dự án 2), trang bị hệ thống máy chủ hiện đại và cung cấp 100 máy trạm cho các thẩm định viên, dự toán hơn 9,1 tỉ đồng, qua thanh tra cũng phát hiện vi phạm trình tự, thủ tục đấu thầu; hồ sơ chỉ định thầu không đầy đủ… Phần mềm IPAS.NET được bàn giao từ tháng 10.2009 nhưng không sử dụng được trên thực tế. Trách nhiệm để xảy ra vi phạm trên ngoài ông Trần Việt Hùng, Phạm Mạnh Hào, bà Lê Bích Hoa còn có ông Phạm Phi Anh (Phó trưởng Ban quản lý, Phó cục trưởng).

Đối với dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về sáng chế và Trung tâm tra cứu” (Dự án 3) với tổng dự toán gần 7 tỉ đồng, theo thanh tra, ngoài vi phạm về thủ tục, trình tự thầu, Trung tâm tra cứu chưa được xây dựng theo mục tiêu đề án, vì vậy một số thiết bị máy chủ để trang bị đã không được sử dụng, gây lãng phí... Trách nhiệm thuộc về ông Trần Việt Hùng, Phạm Phi Anh, Phạm Mạnh Hào, Lê Thị Bích Hoa. Còn trách nhiệm để thiết bị lãng phí không triển khai Trung tâm tra cứu thuộc về ông Tạ Quang Minh (nguyên Cục trưởng giai đoạn 2011 - 2014).

Sai phạm nghiêm trọng nhất là tại dự án “Số hóa tư liệu sáng chế do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới - WIPO tài trợ” (Dự án 4). Dự án này được triển khai trong giai đoạn 2009 - 2011 vừa sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA với giá trị 115.000 USD, thông qua WIPO hỗ trợ. Tuy nhiên, cục đã không thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA. Không báo cáo trình cơ quan chủ quản là Bộ Khoa học - Công nghệ phê duyệt quyết định đầu tư và báo cáo bổ sụng nguồn vốn ODA trình Thủ tướng.

Đáng chú ý, Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật tin học và truyền thông (ISE) là nhà thầu triển khai dự án 4 theo hợp đồng ký kết với cục và WIPO, nhưng đã biến sản phẩm dữ liệu số hóa của dự án 4 và 3 làm một rồi chuyển cho WIPO nhằm chiếm số tiền hỗ trợ từ nguồn ODA. Hiện số tiền này đã được ISE trả lại qua tài khoản tạm giữ của Thanh tra bộ ngày 30.6.2015. Do vậy, hậu quả thất thoát nguồn vốn đã được khắc phục.

Trong dự án này, trách nhiệm thuộc về các ông Trần Việt Hùng, Phạm Phi Anh và Phạm Mạnh Hào.

Từ những vi phạm trên, Bộ Khoa học - Công nghệ yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ kiểm điểm trách nhiệm và đề xuất hình thức kỷ luật phù hợp với mức độ, tính chất vi phạm của các cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của cục, do có thiếu sót trong quản lý, điều hành, triển khai dự án; báo cáo Bộ trưởng trước ngày 31.7.2015.

Theo Thanh Niên