Vụ sở có 44 lãnh đạo: “Bổ nhiệm phù hợp quy định pháp luật“

VietTimes -- Theo Thông báo Kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ thì việc tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng ở Sở LĐTB&XH Hải Dương là phù hợp quy định của pháp luật.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương

Liên quan đến việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương có 46 công chức thì có đến 44 người làm lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên, mới đây Thanh tra Bộ Nội vụ đã ban hành thông báo kết luận thanh tra, trong đó chỉ ra nhiều mặt tồn tại trong việc bổ nhiệm trên.

Thông báo kết luận số 40/TB-TTBNV của Thanh tra Bộ Nội vụ nêu rõ các văn bản pháp luật được Sở LĐ-TB&XH Hải Dương sử dụng làm cơ sở pháp lý để thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức; Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng; số lượng phó trưởng phòng là cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, Sở LĐ-TB&XH Hải Dương chưa kịp thời tham mưu UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp phòng để làm căn cứ thực hiện.

Trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức giai đoạn từ 1-1-2014 đến 15-10-2016, Sở LĐ-TB&XH Hải Dương có hai trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức. Trong đó có một trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đến nay đã chuyển công tác.

Việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội Hải Dương năm 2016 còn nhiều thiếu sót, tồn tại, nhất là việc xếp lương ngạch chuyên viên đối với năm viên chức trúng tuyển vị trí quản lý bệnh nhân lao động lý liệu pháp là không phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Ngoài ra, trong việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở LĐ-TB&XH Hải Dương, cũng có một số thiếu sót như hai công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng phòng khi chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn; đưa một số trường hợp chưa đủ điều kiện vào diện quy hoạch và được bổ nhiệm Phó trưởng phòng. Một số trình tự bổ nhiệm chưa được thể hiện bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm.

Trong quá trình thanh tra, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hải Dương quyết định cho bảy công chức thôi giữ chức vụ Phó trưởng phòng (theo đơn tự nguyện thôi giữ chức vụ của công chức) và một Phó trưởng phòng chuyển công tác nên đến ngày 18-11-2016 số lượng Phó trưởng phòng của Sở LĐ-TB&XH Hải Dương là 23 người.

Tuy nhiên, hiện nay phòng kế hoạch tài chính và phòng bảo vệ, chăm sóc trẻ em còn có số lượng Phó trưởng phòng nhiều hơn mỗi phòng một người so với số lượng đề xuất tại Đề án xác định vị trí việc làm.

Thanh tra Bộ Nội vụ đã đưa ra những kiến nghị cụ thể với Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương: “Xây dựng, ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở để làm căn cứ thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Chỉ đạo giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hải Dương xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giảm biên chế và giảm số lượng cấp phó trong cơ quan, tổ chức; Thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức kiểm điểm xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến những thiếu sót, tồn tại được nêu trong kết luận thanh tra”.