Vụ “một sở 44 lãnh đạo“: Thủ tướng chỉ đạo kiểm điểm tổ chức, cá nhân liên quan

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ "một sở 44 lãnh đạo".
Trụ sở Sở LĐ-TB&XH Hải Dương.
Trụ sở Sở LĐ-TB&XH Hải Dương.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về kết quả thanh tra công vụ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương ban hành văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp phòng thuộc sở; Xây dựng, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm phù hợp với chủ trương tinh giản biên chế và giảm số lượng cấp phó; thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Xem xét miễn nhiệm chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Hải Dương tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến những vi phạm được phát hiện qua thanh tra theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ ban hành kết luận thanh tra, tổ chức công bố kết luận thanh tra và công khai kết quả thanh tra theo quy định. Bộ Nội vụ đề xuất việc quy định số lượng cấp phó của đơn vị thuộc cơ quan chuyên môn Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2016.

Mới đây tỉnh Hải Dương cũng đã quyết định điều chuyển 2 Phó Giám đốc Sở Nội vụ sang một cơ quan khác. Theo đó, 2 vị Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương được điều chuyển là ông Phạm Văn Mạnh và ông Nguyễn Kim Diện. Thời gian điều chuyển từ ngày 1/12/2016.

Theo ông Phạm Văn Tỏ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương ông Phạm Văn Mạnh chuyển về làm Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Hải Dương; còn ông Nguyễn Kim Diện chuyển về làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa học Kĩ thuật tỉnh.

Trước đó, báo cáo trước Quốc hội chiều 16/11, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ đã tiến hành thanh tra công vụ Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Hải Dương. Qua thanh tra nhận thấy cơ quan này có 46 biên chế, trong đó có 44 cán bộ lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên, "sự thật đúng như báo chí đã nêu”.

Theo ông Lê Vĩnh Tân, trên cơ sở đối chiếu quy định hiện hành, Sở Lao động Hải Dương thừa 8 nhân sự cấp phó phòng. Sau khi các cơ quan chức năng vào làm việc, có 01 trường hợp chuyển công tác về vị trí cũ và 7 người xin rút, không tiếp tục nhiệm vụ phó phòng.