Vô kỷ luật trong tiếp xúc cử tri một số lãnh đạo sở, ban, ngành Hà Nội bị phê bình

VietTimes – Mặc dù được đích thân Chủ tịch Nguyễn Đức Chung phân công nhưng một số lãnh đạo sở, ban, ngành Hà Nội vẫn vắng mặt không có lý do trong các buổi tiếp xúc cử tri.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại một Hội nghị tiếp xúc cử tri.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại một Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Chính vì vậy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung vừa phải có văn bản yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc; tham dự đầy đủ, đúng thành phần theo sự phân công tại các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH và đại biểu HĐND Thành phố.

Trường hợp vắng mặt phải báo cáo hoặc thông tin lại cho Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND hoặc Văn phòng UBND Thành phố để tổng hợp. Đồng thời, không cử cán bộ cấp phòng hoặc không đủ thẩm quyền để thay mặt lãnh đạo đơn vị đi dự.

Thực tế UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian qua địa phương này đã có các văn bản phân công các sở, ban, ngành tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH Hà Nội và đại biểu HĐND Thành phố để trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Tuy nhiên, qua một số phản ánh của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND Thành phố về việc một số hội nghị tiếp xúc cử tri không có sự tham dự của lãnh đạo sở, ban, ngành theo sự phân công của Chủ tịch UBND Thành phố; một số sở, ban, ngành vắng mặt không lý do; một số đơn vị cử cán bộ cấp phòng đi dự, không đủ thẩm quyền để thay mặt lãnh đạo đơn vị tiếp thu, trả lời các ý kiến cử tri nếu thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu lập danh sách các đơn vị vắng mặt không lý do tại các cuộc tiếp xúc cử tri để có hình thức phê bình và đánh giá thi đua cuối năm.

Đây có lẽ là chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND TP về công tác tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, tới đây từ ngày 27/9 đến 5/10 Đoàn ĐBQH TP Hà Nội sẽ tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hộ khóa XIV, để xem có vị lãnh đạo sở, ban, ngành nào còn dám không tuân lệnh Chủ tịch UBND TP nữa không.