Vinamotor thay Tổng giám đốc sau khi được Motor N.A Việt Nam mua lại

Ông Nguyễn Hải Trung (nguyên Chủ tịch HĐQT Vinamotor) làm Tổng Giám đốc thay ông Hoàng Anh Tuấn đã đệ đơn xin nghỉ hưu.

Hội đồng quản trị mới của Vinamotor

Hội đồng quản trị mới của Vinamotor

Ngày 11/1/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành thoái vốn trọn lô toàn bộ 85,58 triệu cổ phần Tổng Công ty Công nghiệp Ôtô Việt Nam -CTCP (Vinamotor), tương đương 97,7% vốn điều lệ.

Đây là phiên đấu giá thoái vốn trọn lô đầu tiên được thực hiện theo Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15/09/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bán cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Giá khởi điểm 14.620 đồng/cổ phần cho trọn lô 85,58 triệu cổ phần do Bộ GTVT chào bán. Có nghĩa là nhà đầu tư tham gia đấu giá phải có tối thiểu 1.250 tỷ đồng để mua toàn bộ 85,58 triệu cổ phần.

Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam, đơn vị có khả năng tài chính và năng lực mạnh, đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thẩm định và tham gia đấu giá thành công đã trở thành cổ đông nắm giữ 97,7% vốn điều lệ của Vinamotor.

Ngày 2/2/2016, Vinamotor đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới. Tại Đại hội, Hội đồng quản trị mới đã được bầu và ra mắt với Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đến từ Công ty TNHH Motor N.A Việt Nam.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Trung (nguyên Chủ tịch HĐQT Vinamotor) làm Tổng Giám đốc thay ông Hoàng Anh Tuấn đã đệ đơn xin nghỉ hưu.

Theo Vinamotor, với sự tham gia của cổ đông mới, công ty sẽ có nguồn vốn ổn định cho đầu tư và phát triển các kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Vinamotor.

Theo Trí thức trẻ