VietinBank: Việc sáp nhập PGBank chưa hoàn thành

VietTimes -- Do các cơ quan có thẩm quyền chưa phê duyệt chấp thuận nguyên tắc và chấp thuận chính thức theo quy định về sáp nhập hiện hành nên Vietinbank vẫn đang phối hợp với PGBank để đánh giá lại phương án sáp nhập sao cho hiệu quả để báo cáo NHNN.
Sau 3 năm việc VietinBank sáp nhập với PGBank vẫn chưa được hoàn thành
Sau 3 năm việc VietinBank sáp nhập với PGBank vẫn chưa được hoàn thành

Đó là những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của ngân hàng này được tổ chức sáng nay (ngày 17/4).

3 năm chưa hoàn tất sáp nhập

Năm 2014, VietinBank bắt đầu đàm phán với PGBank. Đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Vietinbank xin ý kiến sáp nhập và được chấp thuận thông qua vói tỷ lệ hoán đổi là 1 cổ phiếu PGBank đổi được 0,9 cổ phiếu VietinBank. Tuy nhiên, phương án này được đánh giá là có lợi hơn cho cổ đông của PGBank. Cũng theo phương án VietinBank xây dựng, ngân hàng này sẽ phát hành thêm 300 triệu cổ phần, trong đó 270 triệu cổ phần dùng để hoán đổi 300 triệu cổ phần PGBank, số cổ phần còn lại sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu.

“Chúng tôi vẫn chưa nhận được phê duyệt về nguyên tắc, chấp thuận chính thức về sáp nhập theo quy định hiện hành” – Chủ tịch HĐQT VietinBank nhấn mạnh. Trước đó, lộ tình ban đầu dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 3/2015.  Như vậy, sau 3 năm kể từ khi có ý định sáp nhập, việc hợp nhất VietinBank và PGBank vẫn chưa được hoàn tất.

Xử lý dứt điểm nợ xấu đã bán cho VAMC

Cũng tại đại hội này, lãnh đạo VietinBank cho biết, tính đến hết năm 2016, tổng tài sản Vietinbank đạt 949.000 tỷ đồng, tăng 22% so với 2015.

Lợi nhuận trước thuế 8.569 tỷ đồng. Tín dụng tăng 18% với dư nợ cuối năm đạt 722.000 tỷ đồng. Nợ xấu 0,9%; các chỉ số ROA, ROE tương ứng 1% và 11,8%. 

Sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ, lợi nhuận năm 2016 còn lại hơn 1.667 tỷ đồng.

Năm 2016, các chỉ tiêu của nhà băng này đều được hoàn thành khá tốt, ngoại trừ mục tiêu tăng vốn không đạt được do nguyên nhân ngân hàng dùng lợi nhuận để chia cổ tức theo yêu cầu từ cơ quan chức năng, thay vì dùng để tăng vốn theo dự định trước đó.

Theo kế hoạch trong năm 2017, Vietinbank dự kiến sẽ tăng dư nợ tín dụng 16% lên hơn 826 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 8.800 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện năm 2016. Tỷ lệ chi trả cổ tức khoảng 5-7%, tương đương với 2.600 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo của VietinBank cũng đã đặt ra giải pháp để tăng vốn điều lệ trong năm nay. Bên cạch đó, ngân hàng này sẽ quyết tâm xử lý dứt điểm, thu hồi các khoản nợ xấu, khoản nợ bán cho VAMC nhằm đẩy nhanh tốc độ tái tạo vốn kinh doanh.