VietinBank muốn huy động 9.000 tỉ đồng qua kênh trái phiếu

VietTimes – Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank – Mã CK: CTG) vừa thông qua việc sửa đổi phương án phát hành, sử dụng và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng 2022.

VietinBank sắp phát hành 9.000 tỉ đồng trái phiếu (Ảnh: VietinBank)

VietinBank sắp phát hành 9.000 tỉ đồng trái phiếu (Ảnh: VietinBank)

Cụ thể, VietinBank sẽ chào bán 3.500 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 8 năm và 5.500 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Trong đó, 5.000 tỉ đồng trái phiếu sẽ được phát hành từ quý 4/2022 - quý 1/2023; 4.000 tỉ đồng trái phiếu được phát hành từ quý 2/2023 – quý 3/2023.

Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến thì phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

VietinBank sẽ thực hiện quyền mua lại trái phiếu sau 3 năm kể từ ngày phát hành đối với lô trái phiếu kỳ hạn 8 năm; còn phần trái phiếu kỳ hạn 10 năm sẽ được thực hiện mua lại sau 5 năm kể từ ngày phát hành.

Với số tiền thu được từ đợt chào bán, VietinBank sẽ sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng nhà nước (NHNN), đồng thời thực hiện giải ngân/cho vay với một số ngành nghề, lĩnh vực

Nếu số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích như kế hoạch, VietinBank sẽ sử dụng và bố trí nguồn vốn thông qua các kênh huy động vốn khác như tiền gửi dân cư, tổ chức; phát hành giấy tờ có giá khác./.