Việt Nam xuất siêu 2,15 tỷ USD trong năm 2014

Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 12, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam ước đạt 14,04 tỷ USD, trong khi đó kim ngạch xuất khẩu đạt 12,88 tỷ USD.  Tính chung cả năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 150, 2 tỷ USD.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong khi đó, kim ngạch nhập ước đạt 148,05 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả đạt được trên cho thấy trong tháng 12, Việt Nam nhập siêu khoảng 1,16 tỷ USD, kéo mức thăng dự thương mại của cả năm 2014 chỉ còn 2,15 tỷ USD, thay vì con số 2,88 tỷ USD đạt được trong 11 tháng đầu năm.

Nhìn chung, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, cán cân xuất khẩu và xuất siêu vẫn nghiêng hẳn về phía khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI.

Theo đó, trong năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của khu vực này này vẫn đạt tới 94 tỷ USD và chiếm 62% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. 

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của khối này trong năm 2014 đạt 84,2  tỷ USD và chiếm 57% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. 

Như vậy, trong năm 2014 khối doanh nghiệp FDI tiếp tục xuất siêu tới 10 tỷ USD. Trong khi đó, khối kinh tế trong nước nhập siêu khoảng hơn 8 tỷ USD.

Số liệu của cơ quan hải quan không có chênh lệch, song không nhiều so với con số ước tính được công bố trước đây nửa tháng của Tổng cục Thống kê.

Trước đó, theo số liệu của cơ quan thống kê, tính chung cả năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 150 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, kim ngạch nhập ước đạt 148 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái.  Riêng tháng 12, Việt Nam nhập siêu khoảng 900 USD.

Trong năm 2014, kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI đạt tới 101,6 tỷ USD và chiếm 67,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu của khối này trong năm 2014 đạt 84,5 tỷ USD và chiếm 57% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. 

Theo Bizlive