Việt Nam-Lào ký MOU hợp tác chiến lược về giao thông vận tải

Ngày 14/9, tại Thủ đô Vientiane, Lào, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước Việt Nam - Lào, Bộ trưởng Bộ GTVT Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào đã ký Ghi nhớ về thỏa thuận chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Lễ ký Bản Ghi nhớ về thỏa thuận chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lễ ký Bản Ghi nhớ về thỏa thuận chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Việc ký Bản Ghi nhớ tạo cơ sở pháp lý cho Việt Nam và Lào chủ động trong việc quy hoạch kết nối giao thông vận tải hai nước và khu vực, đảm bảo việc phát triển đồng bộ hệ thống giao thông vận tải giữa hai nước theo hướng bền vững, hiện đại, có tầm nhìn; kết nối các phương thức vận tải tạo thành hệ thống liên hoàn, thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu vận tải của hai nước đồng thời phát huy tối đa lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của hai nước, đặc biệt là tiềm năng về vị trí trung tâm của Lào trong việc kết nối giao thông vận tải đường bộ với các nước trong khu vực và tiềm năng biển của Việt Nam trong việc kết nối với hệ thống giao thông vận tải quốc tế, tạo điều kiện để thúc đẩy thương mại hai nước hiện vẫn chưa tương xứng với mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Bản Ghi nhớ đưa ra thỏa thuận khung để hai bên phối hợp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025 và tầm nhìn đến 2030, theo đó đặc biệt chú trọng những nội dung kết nối hệ thống giao thông và khai thác vận tải qua lại hai nước trên tất cả các phương thức. Đồng thời cũng khẳng định rõ nguyên tắc mỗi bên tự chịu trách nhiệm huy động nguồn lực để triển khai các chương trình đầu tư, phát triển giao thông vận tải của mình.

Bản Ghi nhớ này sẽ có tác động tích cực tới quan hệ giữa Việt Nam và Lào, phù hợp với định hướng phát triển toàn diện của Việt Nam với các quốc gia khu vực châu Á nói chung cũng như Lào nói riêng. Theo đó, Bản Ghi nhớ khuyến khích và tạo hành lang pháp lý cho Việt Nam quy hoạch các tuyến đường trọng điểm kết nối Việt Nam với Lào ra các nước ASEAN, xây dựng thứ tự ưu tiên thực hiện các dự án trọng điểm, phối hợp với phía Lào để thu hút đầu tư các tuyến đường kết nối có hiệu quả cũng như tham vấn với phía Lào ban hành các chính sách phù hợp để thúc đẩy việc tổ chức khai thác có hiệu quả hoạt động vận tải quốc tế cũng như vận tải quá cảnh qua lại hai nước.

Theo Chinhphu.vn