Việt Nam gặp khó trong nâng cao nhận thức cộng đồng về sở hữu trí tuệ

VietTimes -- Đó là thực trạng về Sở hữu trí tuệ mà đoàn công tác của Việt Nam chia sẻ với các đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC trong khuôn khổ SOM1 diễn ra tại Nha Trang.
Ngày 18/2, SOM1 đã diễn ra tại Nha Trang với nhiều nội dung quan trọng được các đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC đưa ra chia sẻ, thảo luận
Ngày 18/2, SOM1 đã diễn ra tại Nha Trang với nhiều nội dung quan trọng được các đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC đưa ra chia sẻ, thảo luận

Trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị lần thứ 1 quan chức cấp cao APEC (SOM1), hơn 100 đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC đã có cuộc họp Nhóm chuyên gia về Sở hữu trí tuệ. Một trong 6 cuộc họp quan trọng các nhóm công tác APEC trong khuôn khổ SOM1 tại Nha Trang.

Tại cuộc họp, nhóm chuyên gia về Sở hữu trí tuệ, đã tập trung đối thoại về chính sách sở hữu trí tuệ và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường tính hiệu quả của hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ. Đặc biệt là thực hiện Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ cũng như nỗ lực triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động tập thể về sở hữu trí tuệ nhằm đạt các mục tiêu của APEC về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020.

Ngoài ra, vấn đề về phát triển nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ cho các nền kinh tế đang phát triển và chậm phát triển. Qua đó nâng cao nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ; Khuyến khích sử dụng, khai thác và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ cũng được các chuyên gia quan tâm thảo luận.

Trình bày tại Cuộc họp nhóm, đại diện đoàn Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam chia sẻ sự quan tâm của Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam đối với việc thực hiện chính sách về quyền sở hữu trí tuệ; Đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo về mặt kỹ thuật để giúp cho hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ, tạo sức cạnh tranh đối với các sản phẩm ngoại nhập.

Tuy vậy, Việt Nam cũng đang gặp nhiều khó khăn trong nâng cao nhận thức của xã hội, của công chúng, doanh nghiệp và người dân về quyền sở hữu trí tuệ, cũng như hiểu biết về quyền sở hữu trí tuệ để khai thác tài sản sở hữu trí tuệ cho hoạt động của mình.