Việc thành lập “Siêu ủy ban quản lý vốn DNNN“: Vẫn chưa quyết có hay không

VietTimes -- "Hiện nay vẫn chưa có chủ trương cuối cùng trong việc thành lập hay không thành lập Ủy ban quản lý giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp" - Thứ trưởng Bộ KHĐT Đào Quang Thu cho biết
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu

Ông Thu nhắc lại, trong thời gian vừa qua việc quản lý, giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam có rất nhiều vấn đề bất cập. Vì vậy, Chính phủ cũng giao Bộ KHĐT nghiên cứu, khảo sát, tham khảo các mô hình về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đề xuất một mô hình để quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tuy nhiên, hiện nay, Bộ KHĐT đã có tờ trình lên Chính phủ kiến nghị thành lập một Ủy ban, không phải là ‘siêu ủy ban’, quản lý giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp trực thuộc Chính phủ.

Việc này tương đối lớn, vì vậy Chính phủ dự kiến sẽ trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cao hơn. Như vậy chưa có quy định về vấn đề này.

Trước đó, tại Nghị quyết số 27 ngày 21/2, Thủ tướng yêu cầu Bộ KHĐT hoàn thiện Đề án thành lập cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước. Đề án về "siêu ủy ban" này sẽ phải trình Chính phủ trong quý I/2017.