Video: Tiếng hát gọi đồng đội nơi biên giới Vị Xuyên

Mỗi dịp tháng 7 về, những cựu binh thuộc Sư đoàn 356 của trận đánh Vị Xuyên 1984 lại gặp nhau tại những cao điểm 'đồi thịt băm', 'thung lũng gọi hồn', 'lò vôi thế kỷ'… cất tiếng hát cho những đồng đội đã ngã xuống để bảo vệ biên giới tổ quốc.
Hài cốt liệt sỹ Việt Nam ở mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) được thu thập sau trên dưới ba thập niên kết thúc chiến tranh biên giới Việt - Trung.
Hài cốt liệt sỹ Việt Nam ở mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang) được thu thập sau trên dưới ba thập niên kết thúc chiến tranh biên giới Việt - Trung.