Video: 'Thử thách' giao thông Việt Nam trong mắt du khách nước ngoài

Với du khách nước ngoài giao thông tại Việt Nam là một thử thách, vẫn còn nhiều người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tuy nhiên cũng không quá nguy hiểm dù có rất nhiều bất ngờ có thể đến trên đường.
Video: 'Thử thách' giao thông Việt Nam trong mắt du khách nước ngoài