Video: Tết xưa có gì khác tết nay?

Cùng với những chuyển biến của xã hội, Tết nay cũng đã đổi khác nhiều so với Tết xưa.
Nguồn VTV