Video Diễn tập cứu hộ người bị nạn tại Nhật

VietTimes -- Cuộc thi cứu hộ tại Nhật bản, các nhân viên cứu hộ như những Ninja thực thụ, thành thạo với dây thừng, sự kết hợp nhóm, hành động nhanh nhạy và chính xác.
Video Diễn tập cứu hộ người bị nạn tại Nhật