‘Vẫn còn nể nang, né tránh, thủ tiêu đấu tranh’

Ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội cho biết hiện tượng nể nang, né tránh, thủ tiêu đấu tranh vẫn còn diễn ra ở một số cấp ủy.
Theo ông Trần Trọng Dực, bệnh thành tích, sợ khuyết điểm vẫn còn phổ biến
Theo ông Trần Trọng Dực, bệnh thành tích, sợ khuyết điểm vẫn còn phổ biến

Trong báo cáo tham luận tại Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ 16 sáng nay 1.11, ông Trần Trọng Dực cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện 13 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 274 lượt cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Thành ủy và cấp ủy các sở, ngành thành phố.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong thực hiện một số dự án đầu tư trọng điểm và chấp thuận phê duyệt các dự án theo hình thức hợp đồng BT. 

Cuộc kiểm tra này do đồng chí Phó bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra một số dự án trong đó có dự án đường Lê Văn Lương kéo dài với tổng mức đầu tư 667 tỉ đồng. Qua kiểm tra đã yêu cầu các cơ quan chức năng giảm trừ quyết toán 46 tỉ đồng. 

Đối với các dự án theo hình thức hợp đồng BT, các sở ngành của Thành phố trong quá trình tham mưu cho UBND Thành phố chấp thuận phê duyệt các dự án đầu tư theo hình thức này còn tuỳ tiện chạy theo đề xuất của nhà đầu tư, không tuân thủ các trình tự, thủ tục theo quy định của Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan.

Chính vì vậy sau kiểm tra, Thành ủy đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND Thành phố rà soát lại 152 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, diện tích đất đối ứng do nhà đầu tư đề xuất lên đến 24.000 ha nhưng chỉ chấp thuận cho triển khai tiếp 81 dự án, trong đó 11 dự án phải giãn tiến độ đến sau năm 2020, diện tích đất đối ứng rút xuống chỉ còn 2.400 ha, giảm tới 10 lần; đã phòng ngừa, ngăn chặn việc lãng phí thất thoát tài sản, đất đai của Nhà nước.

Đặc biệt năm 2015, Thành ủy tổ chức 13 đoàn kiểm tra do các đồng chí Phó bí thư và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn để kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và kế hoạch 26 của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Trước khi khảo sát, qua các phương tiện thông tin đại chúng, xã Thanh Văn huyện Thanh Oai như một điểm sáng về xây dựng nông thôn mới, về lập quỹ hưu cho nông dân, đồng chí Bí thư Đảng ủy 73 tuổi, đã 27 năm làm Bí thư Đảng ủy nhưng vẫn trong quy hoạch về nhân sự cấp ủy và Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; đã có nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước về thăm, một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước có lịch về thăm, nhiều địa phương trong cả nước đăng ký đến nghiên cứu thăm quan học tập.

Tuy nhiên, qua khảo sát đã phát hiện cấp ủy xã Thanh Văn sai phạm nghiêm trọng trong công tác xây dựng Đảng, công tác quản lý sử dụng đất đai và tài chính. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với tập thể Đảng ủy, 06 chi ủy thôn và cá nhân đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND xã; chỉ đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Oai để đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Thanh Văn thôi đảm nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy trước đại hội, tổ chức đại hội đảng bộ xã Thanh Văn nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công.

“Hội nghị thì nhất trí cao, ra ngoài thì nói ngược lại”

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, theo ông Dực, vẫn còn bộc lộ một số yếu kém. Nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy còn hạn chế, vì vậy việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một số tổ chức đảng chưa được chú trọng, hiệu quả thấp.

 “Hiện tượng nể nang, né tránh, thủ tiêu đấu tranh vẫn còn diễn ra ở một số cấp ủy và tổ chức đảng trong Đảng bộ thành phố, một số cán bộ đảng viên là lãnh đạo, quản lý các cấp thiếu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong rèn luyện đạo đức lối sống nhưng chưa được phát hiện kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh kịp thời”, ông Dực khẳng định.

Góp ý cho việc thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, theo ông Dực, công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm; công tác giám sát phải được mở rộng; phát hiện những sơ hở, những bất cập trong cơ chế chính sách để sửa đổi, bổ sung kịp thời. 

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát phát hiện những sai phạm đến mức phải xử lý thì phải kiên quyết xử lý để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Những sai phạm có tính phổ biến, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân sau khi xử lý cần thông báo rộng rãi, làm bài học răn đe, giáo dục, ngăn ngừa vi phạm.

Ngoài ra, đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên là một trong 3 nội dung quan trọng trong Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng mà Đảng bộ Hà Nội đã tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng.

Tuy nhiên, theo ông Dực, hiện nay bệnh thành tích, sợ khuyết điểm đang diễn ra phổ biến. Công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong một số cấp ủy và tổ chức đảng chưa thật sự thẳng thắn. Tình trạng nể nang, né tránh, dĩ hòa vi quý, sợ mất lòng vẫn còn diễn ra dẫn đến bằng mặt mà không bằng lòng. 

Trong hội nghị thì biểu quyết nhất trí cao, nhưng ra ngoài thì nói ngược lại, đang làm xói mòn lòng tin đối với Đảng. Vì vậy, trong thời gian tới dân chủ trong Đảng phải tiếp tục được mở rộng; bản lĩnh và trách nhiệm của đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình với ý thức xây dựng phải được đề cao. Đây là vấn đề mấu chốt quyết định sự vững mạnh và trường tồn của Đảng ta.

Theo Thanh Niên