UBND xã tự in và cấp sổ đỏ cho tiểu thương

Kết thúc kiểm tra việc giải quyết kiến nghị của tiểu thương chợ Vĩnh Tân (Vĩnh Cửu, Đồng Nai), Thanh tra Chính phủ kết luận: Việc UBND xã Vĩnh Tân tự ý in và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tiểu thương là trái với quy định của pháp luật…
UBND xã tự in và cấp sổ đỏ cho tiểu thương

Chợ Vĩnh Tân được hình thành từ trước năm 1987, đến năm 1990 do hoạt động không hiệu quả nên UBND xã quyết định di dời chợ về vị trí đất Nhà Văn hóa và Hợp tác xã mua bán. Việc này được UBND xã thông báo chủ trương để các hộ dân đăng ký và đặt cọc tiền mua sạp, lấy tiền chi trả cho đơn vị thi công. Năm 1991 khi khánh thành chợ có 41 tiểu thương mua sạp, 21 tiểu thương mua kiốt.

Sau khi xây dựng chợ xong, do số tiền thu được từ các hộ tiểu thương không đủ để chi trả cho đơn vị thi công, nên xã Vĩnh Tân đã hợp đồng với cơ sở thi công đổ đất và san ủi thêm diện tích phần phía sau chợ để phân lô bán và hoán đổi đất cho một số dân, thu tiền trả cho đơn vị thi công. Do không có chứng từ làm căn cứ thu tiền và giao sạp, kiốt cho các hộ dân nên UBND xã đã tự in và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) kinh doanh sạp chợ, kiốt lâu dài cho các tiểu thương kinh doanh tại chợ Vĩnh Tân!

Theo Báo Tiền Phong