UBCKNN khước từ đề nghị hoãn nộp BCTC của Sacombank

VietTimes -- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có văn bản trả lời Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HSX: STB) về đề nghị gia hạn thời gian nộp BCTC kiểm toán năm 2015.

UBCKNN khước từ đề nghị hoãn nộp BCTC của Sacombank

Trước đó, ngày 30/03/2016, SGDCK Tp.HCM đã nhận được công văn số 860/2016/CV-KT ngày 29/03/2016 của STB đề nghị chấp thuận gia hạn công bố BCTC kiểm toán năm 2015. với lý do rằng: Sacombank đã thực hiện sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam trong năm 2015 và hiện nay STB phải chờ hướng dẫn và phê duyệt Phương án tái cơ cấu sau sáp nhập của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

"STB đề nghị tạm hoãn công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2015 đến khi Ngân hàng nhà nước Việt Nam có văn bản hướng dẫn và phê duyệt phương án sau sáp nhập", STB đề nghị.

Tuy nhiên, trong văn bản trả lời vừa được gửi đến Sacombank, UBCKNN nhắc lại rằng: Ngày 20/1/2016, UBCKNN đã có hướng dẫn cụ thể thực hiện một số vấn đề liên quan đến công bố thông tin BCTC, Báo cáo thường niên, Báo cáo quản trị công ty đối với công ty đại chúng, theo đó, BCTC năm 2015 được kiểm toán về thời hạn vẫn được áp dụng theo Thông tư số 52/2012 của Bộ Tài chính.

"Bên cạnh đó lý do xin gia hạn nộp BCTC kiểm toán năm 2015 của ngân hàng Sacombank không thuộc lý do bất khả kháng theo quy định của Bộ Tài chính", văn bản nhấn mạnh.

X.T