Tuyên Quang họp bất thường bầu Chủ tịch tỉnh

Ngày 14/5, HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, tổ chức kỳ họp bất thường để tiến hành bầu cử Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh.
Ông Phạm Minh Huấn (thứ 4 từ phải sang), tân Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Qang. Ảnh: tuyenquang.gov.vn
Ông Phạm Minh Huấn (thứ 4 từ phải sang), tân Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Qang. Ảnh: tuyenquang.gov.vn

Với 100%  (54/54 phiếu) phiếu tán thành, ông Chẩu Văn Lâm được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ông Phạm Minh Huấn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 với với kết quả đạt 53/54 phiếu, bằng 98,15%.

Kỳ họp cũng nhất trí miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Sáng Vang, Chủ tịch HĐND tỉnh để nhận nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng khoá XI. 

Ông Chẩu Văn Lâm, sinh ngày 16/4/1967; dân tộc Tày; quê quán xã Khuôn Hà, huyện Na Hang (nay là huyện Lâm Bình), tỉnh Tuyên Quang. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; trình độ lý luận chính trị Cao cấp; trình độ quản lý Nhà nước Chuyên viên Cao cấp. 

Ngày 26/2/2015 ông Lâm được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhiệm kỳ 2010-2015. Trước đó, ông Lâm từng là Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang.

Ông Phạm Minh Huấn, sinh ngày 9/7/1960, dân tộc Kinh; quê quán xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội; trình độ chuyên môn Kỹ sư ngành Xây dựng; trình độ lý luận chính trị Cử nhân; trình độ quản lý Nhà nước Chuyên viên Cao cấp. Tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khóa XV, kỳ họp bất thường ngày 14/2/2014, ông được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Theo: BizLive