Tuần tới, Thủ tướng và bốn Bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội

VietTimes -- Trong tuần tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng bốn vị Bộ trưởng - bao gồm Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo - sẽ trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc
Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết như vậy vào sáng nay, 11/11, tại Quốc hội. Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Quốc hội đã tập hợp 11 nhóm vấn đề từ các đại biểu và báo cáo Quốc hội để rút xuống còn 5 vấn đề.

Trong tuần tới, 4 trong 5 vấn đề này - vốn liên quan đến các Bộ Công thương, Nội vụ, Tài nguyên môi trường và Giáo dục Đào tạo - sẽ được đưa ra chất vấn tại phiên họp.

Các Bộ trưởng của các Bộ này sẽ trả lời trực tiếp trước Quốc hội. Ngoài ra, các Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách từng lĩnh vực cũng có trả lời làm rõ thêm. Thủ tướng Chính phủ trả lời cuối cùng, kết hợp tất cả các vấn đề lớn.

Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có báo cáo chung, sau đó là trả lời trực tiếp một số câu hỏi của đại biểu Quốc hội chất vấn tại hội trường.

Dự kiến thời gian trả lời chất vấn của Thủ tướng và 4 Bộ trên là 2,5 ngày.

Tổng thư ký Quốc hội cũng cho biết thêm, trong lần họp Quốc hội này, các đại biểu Quốc hội vẫn sẽ tiếp tục được giơ biển xin tranh luận để tạo không khí tranh luận sôi nổi hơn, tốt hơn.

Ngoài ra, trong 2 lần chất vấn của một nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ mời tất cả các thành viên Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chất vấn trực tiếp. Còn các phiên họp đầu năm và cuối năm theo thông lệ chọn nhóm vấn đề, chọn Bộ trưởng để chất vấn.