Tuần rồi, UBCK đã phạt những công ty nào?

VietTimes -- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã thực hiện xử phạt với 3 công ty, trong tuần giao dịch từ 18 - 22/07/2016. Trong số đó, có 1 án cảnh cáo và 2 án phạt tiền. 3 đơn vị vi phạm là CTCP Dược phẩm Bắc Ninh, CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình, CTCP Nước sạch Lai Châu.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Dược phẩm Bắc Ninh

Ngày 19/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 712/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phầnDược phẩm Bắc Ninh, địa chỉ: Số 21 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ninh Xá, Tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

1. Nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng (Từ ngày 6/4/2012, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh đã trở thành công ty đại chúng theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán (có 302 cổ đông với số vốn điều lệ là 15 tỷ đồng), nhưng đến ngày 12/5/2016, UBCKNN mới nhận được hồ sơ công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh), quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP).

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

2. Chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không đăng ký với UBCKNN (Trong thời gian từ ngày 18/4/2015 đến ngày 20/7/2015, Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho hơn 100 nhà đầu tư để tăng vốn điều lệ từ 30,033 tỷ đồng lên 36,536 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN), quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền. Cụ thể: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

Biện pháp khắc phục hậu quả: Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh phải thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà cá nhân, tổ chức vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư. Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, theo quy định tại Điểm a Khoản 7 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Tổng mức phạt tiền đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh là: 340.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi triệu đồng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình

Ngày 22/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 725/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán An Bình, địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Hà Nội, cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (chậm báo cáo UBCKNN một số báo cáo: báo cáo tình hình hoạt động tháng, báo cáo an toàn tài chính tháng, báo cáo tháng về tình hình quản lý danh mục đầu tư tháng, báo cáo bổ nhiệm nhân viên bộ phận kiểm soát nội bộ).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Nước sạch Lai Châu

Ngày 22/07/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 726/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu, địa chỉ: số 009, đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

Cảnh cáo theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định đến 01 tháng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

X.T