Khoáng sản Na Rì – Hamico bị phạt 100 triệu đồng

VietTimes -- Thanh tra UBCK Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với CTCP Khoáng sản Na Rì – Haminco (KSS). Đáng lưu ý, công ty này đã nhiều lần không báo cáo theo quy định của pháp luật.
 Cổ phiếu của Khoáng sản Na Rì - Haminco có nguyên cơ bị hủy niêm yết
Cổ phiếu của Khoáng sản Na Rì - Haminco có nguyên cơ bị hủy niêm yết

Ngày 20/6/2015, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định 05/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với KSS. Cụ thể, phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường do không báo cáo theo quy định pháp luật. Tình tiết tăng nặng: vi phạm nhiều lần theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Văn bản này nêu rõ, KSS đã không báo cáo các tài liệu theo quy định pháp luật như: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2013; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I, II năm 2014; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2015; Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2015; Thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh ngày 10/04/2015; Thông tin về ký hợp đồng kiểm toán năm 2014; Thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Kế toán trưởng bị khởi tố; Nghị quyết HĐQT số 26-6/2015/NQ-HĐQT ngày 26/6/2015 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; Thông tin về thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh ngày 16/7/2015; Quyết định số 147/QĐ-CT ngày 23/7/2015 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng; Thông tin về ký hợp đồng kiểm toán năm 2015; Nghị quyết HĐQT số 11/2016/NQ-HĐQT ngày 25/1/2016 về việc bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật; Thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh ngày 25/1/2016; Thông tin về việc thay đổi địa chỉ Công ty; Nghị quyết HĐQT số 33/2016/NQ-HĐQT ngày 3/3/2016 về việc bầu thành viên HĐQT).

Trước đó, ngày 09/06/2016, trong văn bản số 782/SGDHCM-NY gửi KSS về việc cổ phiếu KSS có khả năng bị hủy niêm yết, HSX cho biết: Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long T.D.K, đơn vị thực hiện kiểm toán KSS đã từ chối đưa ra ý kiến: “Do tầm quan trọng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến”, chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về báo cáo tài chính đính kèm”

HSX viện dẫn theo điểm h Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/7/2012 quy định: “Chứng khoán bị hủy niêm yết khi xảy ra một trong những trường hợp sau đây:…h)Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến không chấp nhận hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết”.

KSS rơi vào trường hợp bị hủy niêm yết do Công ty kiểm toán từ chối cho ý kiến với Báo cáo tài chính kết thúc năm 2015 của công ty.