Từ ngày 1/11, Đà Nẵng không cấp phép cho tàu du lịch dưới 50 khách

VietTimes -- Từ ngày 1/11/2016, UBND TP Đà Nẵng cấp phép mới đối với tàu du lịch có sức chở dưới 50 khách, riêng các tàu đã cấp phép để hoạt động sẽ được hoạt động đến hết ngày 31/12/2017.

Từ ngày 1/11/2016, UBND TP Đà Nẵng cấp phép mới đối với tàu du lịch có sức chở dưới 50 khách, riêng các tàu đã cấp phép để hoạt động sẽ được hoạt động đến hết ngày 31/12/2017.

Từ ngày 1/11/2016, UBND TP Đà Nẵng cấp phép mới đối với tàu du lịch có sức chở dưới 50 khách, riêng các tàu đã cấp phép để hoạt động sẽ được hoạt động đến hết ngày 31/12/2017.

Chiều 31/10, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết lãnh đạo TP vừa ban hành văn bản liên quan đến việc cấp phép tàu du lịch hoạt động trên sông, biển.

Theo đó, từ ngày 1/11/2016, UBND TP Đà Nẵng không cho phép đóng mới tàu du lịch có sức chở dưới 50 khách (kể cả tàu hoán cải, mua lại, tiếp nhận tàu đã qua sử dụng dưới mọi hình thức) và không cấp phép mới đối với tàu du lịch có sức chở dưới 50 khách. Các tàu đã cấp phép để hoạt động sẽ được hoạt động đến hết ngày 31/12/2017.

Từ ngày 1/1/2018, các tàu đã được cấp phép có sức chở dưới 50 khách phải chấm dứt hoạt động trên tuyến sông Hàn-Cầu Trần Thị Lý để sắp xếp, bố trí hoạt động trên các tuyến sông còn lại phù hợp với quy hoạch đã duyệt.

Riêng đối với các tàu hoạt động tuyến du lịch trên sông Hàn-Cầu Trần Thị Lý và các tuyến: Sông Hàn-cửa biển-Bán đảo Sơn Trà; Sông Hàn-Hòn Chảo; Sông Hàn-Cù Lao Chàm phải thực hiện đóng mới theo quy định của UBND về sức chứa và mẫu tàu được UBND TP duyệt.

Được biết, hiện có 24 tàu đã được cấp phép hoạt động đến ngày 1/11/2016 trên tuyến thủy nội địa sông Hàn-cầu Trần Thị Lý và được gia hạn hoạt động đến hết ngày 31/12/2017. 

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm