Tự động hóa quy trình giám sát việc xả thải của Formosa

Việc xả thải của Formosa sẽ được được quan trắc tự động suốt 24/24 giờ, các thông số sẽ được cập nhật 2 phút/lần.
Giám sát xả thải tại Nhà máy Formosa
Giám sát xả thải tại Nhà máy Formosa

Một trạm quan trắc tự động đã được lắp đặt tại điểm cuối của đường ống dẫn nước thải của Công ty Formosa trước khi được xả ra môi trường, để tự động lấy mẫu nước thải và đo các chỉ số, phục vụ cho công tác giám sát việc xả thải của Formosa ra môi trường. Nhiều thiết bị mới đã được lắp đặt để giám sát các chỉ số của nước thải do Formosa thải ra.

Toàn bộ dữ liệu sau đó sẽ được truyền trực tiếp về Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh 2 phút/lần và hệ thống cảnh báo sẽ tự động gửi email, tin nhắn tới các bộ phận liên quan khi phát hiện các chỉ số bất thường để kịp thời ứng phó và xử lý.

Quy trình giám sát xả thải của Formosa

Theo VTV