Từ 1/8 tới: Phạt 2 triệu đồng nếu vượt đèn vàng

Thông tin sau đây có thể khiến nhiều người phải thay đổi thói quen khi tham gia giao thông: Từ ngày 1/8 tới, những trường hợp vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt như vượt đèn đỏ.

hững trường hợp vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt như vượt đèn đỏ từ 1/8 tới.

hững trường hợp vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt như vượt đèn đỏ từ 1/8 tới.