Trung ương lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Trong ngày làm việc thứ sáu, 10-1, của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Trung ương đã tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI.

Sáng 10-1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại hội trường - Ảnh: VGP

Sáng 10-1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại hội trường - Ảnh: VGP

Sáng 10-1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành phiên họp toàn thể tại hội trường dưới sự điều hành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI. Sau đó, hội nghị tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm.

Ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc tờ trình của Bộ Chính trị về việc lấy ý kiến Trung ương đối với danh sách các đồng chí đủ tiêu chí để xem xét, lựa chọn bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sau đó, hội nghị tiến hành việc lấy ý kiến Trung ương về danh sách trên. Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tiến hành thảo luận tại tổ về Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Chinhphu.vn
Có thể bạn quan tâm