Trong tháng 7 và 8/2017, sẽ kiểm tra, giám sát các vụ án tham nhũng tại 20 tỉnh

VietTimes – Trong hai tháng này, có 8 đoàn kiểm tra, giám sát sẽ làm việc với 20 địa phương về việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng. Đây là một phần Chương trình công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN kiểm tra, giám sát tại Lạng Sơn năm 2016 - Ảnh: Báo điện tử ĐCS
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN kiểm tra, giám sát tại Lạng Sơn năm 2016 - Ảnh: Báo điện tử ĐCS

Cụ thể, 8 đoàn công tác sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát tại 20 tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đắk Nông, Kon Tum, Vĩnh Long, Ninh Thuận, Trà Vinh, Sóc Trăng.

Trọng tâm làm việc của các đoàn là kiểm tra, giám sát quá trình xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế. Đồng thời, chỉ ra những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng thời gian tới.

Việc kiểm tra, giám sát của 8 đoàn công tác cũng nhằm nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; góp phần nhận diện và xử lý các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nội dung kiểm tra, giám sát của các đoàn công tác bao gồm tất cả các mảng hoạt động của lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng, Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các cơ quan, đơn vị chức năng ở một số địa phương, Công tác thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; Công tác tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế của ban nội chính tỉnh ủy.

Các đoàn công tác cũng sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Việc thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nội dung về chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống liên quan đến “lợi ích nhóm”, tiêu cực, tham nhũng.

Theo yêu cầu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, trước ngày 30/10, Ban Nội chính Trung ương sẽ chủ trì tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Từ năm 2013 đến 2016, Ban chỉ đạo đã thành lập 32 đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc tại 15 bộ ngành trung ương và 43 địa phương.