Triển khai quyết định kiểm tra của Ban Bí thư với Ban cán sự đảng Bộ TT&TT

VietTimes-- Chiều 19/5, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư năm 2018 do ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn đã triển khai quyết định kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông. 
Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi kiểm tra (Ảnh: TTXVN)
Ông Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi kiểm tra (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc nêu rõ nội dung làm việc sẽ tập trung kiểm tra việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở".

Ông Phan Đình Trạc lưu ý sẽ kiểm tra việc quán triệt các các nội dung Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gắn với Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Từ việc quán triệt các nội dung nêu trên, ông Phan Đình Trạc đề nghị Bộ cần báo cáo việc xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng như thế nào; kết quả việc triển khai tinh gọn bộ máy, nâng cao hoạt động hiệu lực, hiệu quả; những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ để tiếp tục thực hiện các nghị quyết và kết luận của Đảng... 

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai quyết định, kế hoạch, đề cương báo cáo, thống nhất lịch kiểm tra; yêu cầu tổ chức đảng được kiểm tra chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra theo nội dung cuộc kiểm tra. Ban cán sự đảng Bộ chuẩn bị báo cáo tự kiểm tra theo nội dung đã được gợi ý, gửi Đoàn kiểm tra trước ngày 18/6/2018. Mốc thời gian kiểm tra từ tháng 6/2013 đến thời điểm kiểm tra, trọng tâm là từ tháng 11/2017 và sẽ hoàn thành việc kiểm tra trong quý III/2018.