Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, thông tin đối ngoại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong năm 2021, ngành Tuyên giáo thực hiện triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại.
Ông Võ Văn Thưởng đánh giá, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Ban Tuyên giáo.
Ông Võ Văn Thưởng đánh giá, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, ngành Tuyên giáo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Ban Tuyên giáo.

Đó là một trong những nhiệm vụ của toàn ngành Tuyên giáo trong năm 2021 được ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - lưu ý tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành. Hội nghị vừa diễn ra hôm nay (30/12) tại Quảng Ninh.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, năm 2021 là năm đặc biệt ý nghĩa với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Ngành Tuyên giáo cần không ngừng đổi mới, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, chủ động, tích cực tham mưu để triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Ngành Tuyên giáo cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái, thù địch.

Ngoài ra, ngành Tuyên giáo cần triển khai đồng bộ, hiệu quả các công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế... thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nêu rõ, dịp Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua, đội ngũ cán bộ tuyên giáo có thay đổi khá nhiều, Vì vậy, ngay từ đầu năm 2021 cần nhanh chóng củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức, cán bộ tuyên giáo các cấp; khẩn trương đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ban Tuyên giáo.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Ban Tuyên giáo.

Mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo phải ý thức rõ rằng, đối tượng của công tác tuyên giáo là con người; nội dung, phạm vi của công tác tuyên giáo trải rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống tinh thần xã hội. Do vậy đòi hỏi mỗi cán bộ của ngành Tuyên giáo phải thực sự sáng tạo, lao động cá nhân thật sự nghiêm túc, khoa học, vừa phải có năng lực tập hợp, kết nối các lực lượng, vừa phải biết sử dụng công nghệ và am hiểu các cung bậc cảm xúc của con người, luôn thấm nhuần sâu sắc về truyền thống vẻ vang của ngành, về sứ mệnh cao cả là “đi trước, mở đường”…

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, năm 2021, ngành Tuyên giáo sẽ phải triển khai một khối lượng công việc rất lớn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng; sự phối hợp của các cấp, ngành; sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, toàn ngành Tuyên giáo sẽ nhất định hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

4 điểm nhấn nổi bật của công tác tuyên giáo năm 2020:

Thứ nhất, tập trung tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, đạt hiệu quả thiết thực, được dư luận đồng tình, đánh giá cao.

Thứ ba, chủ động tham gia có hiệu quả, góp phần tích cực phòng, chống đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ.

Thứ tư, chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật.