TP.HCM: Từ tháng 3/2017 sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế

VietTimes -- Tại cuộc Họp triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017, lãnh đạo UBND TP HCM cho biết, từ 1/3/2017 sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế của thành phố.
Từ tháng 3/2017, TP.HCM sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2017
Từ tháng 3/2017, TP.HCM sẽ tiến hành tổng điều tra kinh tế năm 2017

Việc tổng điều tra sẽ bắt đầu tại khối doanh nghiệp và khối hành chính, sự nghiệp từ ngày 1/3/2017; Đối với khối cá thể và khối tôn giáo bắt đầu từ ngày 1/7/2017. Việc điều tra áp dụng kết hợp phương pháp phỏng vấn trực tiếp và phương pháp gián tiếp (ghi phiếu điều tra và gửi trả lại phiếu).

Theo UBND TP.HCM, tổng điều tra kinh tế năm 2017 sẽ thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu và sự phân bổ của các cơ sở, của lao động theo địa phương, ngành kinh tế, hình thức sở hữu, đáp ứng yêu cầu quản lý; bổ sung số liệu và cập nhật cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp…

Đây được xem là cuộc điều tra có quy mô lớn, tính chất phức tạp, phạm vi điều tra rộng, có liên quan đến nhiều đối tượng, đặc biệt càng phức tạp đối với thành phố lớn như TP.HCM khi số lượng cơ sở kinh tế chiếm hơn 30% số lượng cả nước và đóng góp lớn cho GDP của cả nước.