TPHCM thu hồi 298 dự án ngay trong năm 2015

Tại kỳ họp lần thứ 19 HĐND thành phố (kỳ họp bất thường), Ban kinh tế và ngân sách Tp.HCM đã chấp thuận tờ trình về việc thu hồi 298 dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn. Thời gian thực hiện thu hồi là từ nay đến hết năm 2015.
TPHCM thu hồi 298 dự án ngay trong năm 2015

Theo đó, 298 dự án nằm trong danh mục bị thu hồi có tổng diện tích 1.602 ha. Trong đó gồm 154 dự án với tổng diện tích 183 ha đã có trong quyết định giao đất và giao vốn thực hiện trong năm 2015; 144 dự án có tổng diện tích 1.119 ha đã có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. Các dự án này hoặc đã bố trí hoặc chưa bố trí vốn đầu tư nhưng do tính cấp bách cần phải thực hiện các thủ tục thu hồi đất nên buộc phải thu hồi ngay trong năm.

Riêng đối với dự án khu công nghiệp Linh Xuân 3, để đảm bảo tiến độ di dời các dự án ô nhiễm môi trường xen kẽ trong khu dân cư, HĐND cũng phải thu hồi. UBND thành phố xem xét kiến nghị với cấp có thẩm quyền về các thủ tục cần thiết để sớm thu hồi từng dự án cụ thể. Trong đó, thành phố phải buộc chủ đầu tư có cam kết về tiến độ thực hiện dự án theo đúng các quy định pháp luật về đầu tư công.

Đối với các dự án không sử dụng vốn nhà nước, các quận huyện tiếp tục rà soát về tiến độ và pháp lý đầu tư, dự án nào không triển khai phải thu hồi ngay lập tức.

Những dự án có chuyển đổi dưới 10 ha đất trồng lúa, 20 ha đất rừng phòng hộ có 209 dự án, tổng diện tích đất là 2.268 ha. Trong đó, dự án có chuyển mục đích đất trồng lúa là 1.577 ha, gồm 207 dự án dưới 10 ha và 2 dự án đất rừng phòng hộ trên 20 ha... Thành phố sẽ xem xét thu hồi các dự án đầu tư sai mục đích để trả lại đất trồng lúa cho người dân.

Đối với dự án Trạm kiểm lâm An Thới Đông, diện tích 0,05 ha, hiện trạng có rừng nên sẽ xem xét chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo Trí thức trẻ