TP.HCM muốn công chức phải biết viết “thư xin lỗi”

VietTimes -- Từ nay, tại TP.HCM trong trường hợp cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức,... chậm trễ giải quyết thủ tục hành chính thì phải thực hiện trách nhiệm thực hiện Thư xin lỗi người dân.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau thời gian thí điểm thực hiện “Thư xin lỗi” trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn tại một số cơ quan hành chính, UBND TP Hồ Chí Minh vừa chính thức ký ban hành Quyết định quy định cụ thể về vấn đề này.

Theo đó, yêu cầu của TP.HCM các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, kể cả cơ quan thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông; công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị... có trách nhiệm thực hiện Thư xin lỗi về thủ tục hành chính giải quyết trễ hạn.

Thư xin lỗi phải được thực hiện chậm nhất là ngày hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo quy định.

Đối với thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trách nhiệm thực hiện Thư xin lỗi phải do người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó thực hiện.

Nội dung Thư xin lỗi phải đảm bảo các thông tin sau: tên cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ; loại hồ sơ; số giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả/biên nhận hồ sơ; tình trạng giải quyết hồ sơ; lý do trễ hạn; ngày hẹn trả kết quả giải quyết lần sau và phải kèm nội dung xin lỗi. Thư xin lỗi được thực hiện thông qua một hoặc một số cách sau: văn bản, qua tổng đài tin nhắn, trực tiếp.