TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho phép lấn biển làm khu đô thị

Ngày 19.12, UBND TP.HCM có văn bản kiến nghị Thủ tướng xem xét, chấp thuận chủ trương về quy mô nghiên cứu lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ tại xã Long Hòa (H.Cần Giờ) theo hướng mở rộng thêm diện tích lấn biển 480 ha.
TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho phép lấn biển làm khu đô thị

Theo UBND TP, căn cứ đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2010, diện tích lấn biển của khu này khoảng 600 ha. 

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu khoa học về điều kiện tự nhiên (địa hình, địa chất, thủy văn), đánh giá tác động môi trường tự nhiên của việc lấn biển và để đảm bảo kết nối đồng bộ về quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại khu vực.

Đặc biệt có thể bảo vệ nghiêm ngặt Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ (khoảng 75.000 ha), thì việc mở rộng thêm diện tích lấn biển 480 ha là cần thiết, nâng tổng diện tích lấn biển lên khoảng 1.080 ha. TP dự báo quy mô dân số trong tương lai ở khu đô thị du lịch này hơn 100.000 người

Theo Thanh Niên