TPHCM hạn chế tối đa việc mua xe công năm 2015

TPHCM trong năm 2015 sẽ hạn chế tối đa việc mua xe công, trừ xe chuyên dụng theo quy định và xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị mới thành lập, nhằm kiểm soát chặt chi tiêu ngân sách

Hạn chế việc mua xe công nhận được nhiều tán đồng từ xã hội

Hạn chế việc mua xe công nhận được nhiều tán đồng từ xã hội

Theo UBND thành phố, thành phố sẽ cắt giảm tối đa các khoản chi hội nghị, hội thảo, lễ hội, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu ngân sách và mua sắm, tăng cường quản lý tài sản công của các cơ quan, đơn vị, theo một văn bản về triển khai nhiệm vụ ngân sách - tài chính của UBND Thành phố ban hành ngày 30-1-2015.

Ngoài ra, thành phố sẽ dừng triển khai và thu hồi các khoản kinh phí thường xuyên đến ngày 30-6-2015 mà chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu để bổ sung dự phòng ngân sách, kiên quyết cắt giảm vốn đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ …

Về thu ngân sách năm 2015, UBND thành phố khẳng định năm nay sẽ tăng cường các giải pháp chống buôn lậu và gian lận thương mại, chống chuyển giá; tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng và đúng quy định.

Cơ quan thuế sẽ đặc biệt lưu ý các giao dịch liên kết, hoạt động chuyển nhượng vốn, kinh doanh qua mạng, các giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng... Bên cạnh đó, sẽ tăng cường xử lý thu hồi nợ thuế, thực hiện các giải pháp thu nợ thuế hiệu quả; không để phát sinh số nợ thuế mới; phấn đấu số nợ thuế đến ngày 31-12-2015 phải dưới mức 5% trên tổng số thu.

Theo bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính thành phố, thu ngân sách của thành phố năm 2014 đạt 249.866 tỉ đồng, tăng 10,29% so với năm 2013 (chiếm 30% tổng thu ngân sách cả nước). Trong đó, các khoản thu như thu nội địa, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đều tăng. Đáng chú ý là năm nay thành phố thu hồi nợ đọng thuế năm 2014 và nợ từ năm 2013 chuyển sang là 16.015 tỉ đồng, đây là khoản thu nợ thuế lớn tương đương với khoản thu ngân sách một địa phương cả năm.

Năm 2015 thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GDP ở mức 9,5% trở lên, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 30% GDP, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu từ 8-10%, thu ngân sách đạt 265.776 tỉ đồng, tăng 8,08% so với thực hiện năm 2014.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm