TP.HCM: Hai bệnh viện nào không an toàn trong phòng chống COVID-19

VietTimes – Sở Y tế TP.HCM đánh giá bệnh viện (BV) quận Gò Vấp và BV STO Phương Đông không an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 và BV Ung bướu đạt mức an toàn thấp.
Người dân đi khám tại BV. Ảnh: VT
Người dân đi khám tại BV. Ảnh: VT

Sở Y tế TP.HCM vừa công bố kết quả đánh giá các BV trên địa bàn thành phố trong công tác chống dịch COVID-19 theo tiêu chí của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra 28 BV, trong đó có 20 BV được đánh an toàn, 6 BV an toàn thấp và 2 BV không an toàn. Trong số các BV được kiểm tra, đánh giá, có 20 BV chỉ đánh giá 1 lần, 8 BV phải đánh giá lại lần 2.

Các BV có mức an toàn thấp gồm: BV quận 10, BV Ung Bướu, BV quận Phú Nhuận, BV Chấn thương Chỉnh hình, BV quận 9, BV tai mũi họng Sài Gòn. BV bị đánh giá không an toàn trong phòng chống dịch gồm: BV BV quận Gò Vấp và BV STO Phương Đông.

Đây là lần đầu tiên các BV được đánh giá theo 37 tiêu chí BV an toàn vừa được Bộ Y tế ban hành và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM - Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố không để một BV nào trở thành nơi lây nhiễm. Dự kiến, đoàn kiểm tra sẽ đánh giá lại sau 1 tuần đối với các BV ở mức không an toàn trong lần đánh giá lần thứ nhất. Do đó, các BV cần khẩn trương rà soát, bổ sung những tiêu chí còn thiếu.

Kết quả đánh giá 28 BV trên địa bàn TP.HCM
Kết quả đánh giá 28 BV trên địa bàn TP.HCM

Trước đó, ngày 10/8 và ngày 20/8, Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các BV trên địa bàn thành phố triển khai “Khuyến cáo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong BV để BV không trở thành nơi lây nhiễm COVID – 19 trong giai đoạn dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở lại” trên cơ sở các tiêu chí của Bộ Y tế. Đồng thời, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các BV rà soát và triển khai 10 giải pháp tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm nguy cơ cao trên cơ sở căn cứ vào các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế và yêu cầu từ thực tiễn với sự đồng thuận của các chuyên gia về phòng, chống dịch, chuyên gia quản lý BV của ngành y tế thành phố.

Trong tuần qua, Bộ Y tế cũng đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí BV an toàn trong phòng chống dịch COVID-19. Kết quả cũng ghi nhận một số BV xếp loại chưa an toàn, mức an toàn thấp.

Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị các Sở Y tế đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá, giám sát công tác phòng, chống dịch của các BV trực thuộc. Trong trường hợp cần thiết, Sở Y tế cần tổ chức đoàn đánh giá lại để giúp các BV hoàn thiện an toàn hơn.