TP.HCM "nhờ" dân “chấm điểm” dịch vụ hành chính công

VietTimes -- Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tổ chức triển khai điều tra bằng phiếu khảo sát về sự hài lòng của tổ chức và người dân đối với dịch vụ hành chính công tại các cơ quan ban ngành của thành phố trong năm 2016.

Người dân tại TP.HCM khi sẽ được phát phiếu khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công.

Người dân tại TP.HCM khi sẽ được phát phiếu khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ hành chính công.

Để thực hiện việc này, UBND TP.HCM đã giao nhiệm vụ cho Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố tổ chức triển khai điều tra bằng phiếu khảo sát cùng với các đơn vị như Sở Tài chính thẩm định kinh phí của Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố, hướng dẫn thực hiện thủ tục chi và quyết toán kinh phí theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở - ngành, UBND quận - huyện tuyên truyền, vận động người dân thực hiện thủ tục hành chính tham gia đánh giá trên hệ thống đánh giá hài lòng của tổ chức và người dân trên địa bàn thành phố. Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố) theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo kết quả cho Ban Chỉ đạo cải cách hành chính thành phố và UBND Thành phố.

Việc điều tra và thông báo kết quả khảo sát phải trình UBND Thành phố trước ngày 15/1/2017.

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan Nhà nước được cung cấp cho người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng. Đến nay, TPHCM đã triển khai được Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để áp dụng mô hình một cửa, một cửa liên thông tại 24 quận/huyện và 322 phường xã, thị trấn. Thành phố đã nâng được chuẩn áp dụng công nghệ thông tin, ISO 9001:2008, ISO điện tử thông tin một cửa điện tử bước đầu thí điểm tại một số Sở ban ngành, UBND quận, huyện trong quá trình tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm