Tổng cục Môi trường nói gì về chuyện “một ngày thanh tra 3 doanh nghiệp”

VietTimes -- Theo Tổng cục Môi trường, trong năm 2017, đơn vị này  sẽ chỉ thanh tra 472 cơ sở. 13 đoàn thành tra sẽ tập trung thanh tra, kiểm tra đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên.
Bộ TN&MT - Ảnh: MONRE
Bộ TN&MT - Ảnh: MONRE

Liên quan đến bài báo “Bộ Tài nguyên và Môi trường mỗi ngày thanh tra 3 doanh nghiệp” khiến dư luận đặc biệt quan tâm trong những ngày qua, sáng nay (12/10), Tổng cục Môi trường đã chính thức lên tiếng giải thích về vấn đề này.

Theo đó, để triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong đó giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung thanh tra, kiểm tra đối tượng có lưu lượng nước thải từ 200 m3/ngày đêm trở lên, Tổng cục Môi trường đã rà soát, lập danh mục và đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt Kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017 đối với 758 cơ sở.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi, thống nhất với các bộ, ngành và địa phương, để bảo đảm kế hoạch thanh tra không chồng chéo, không ảnh hưởng đến doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2017 sau đó đã được điều chỉnh xuống còn 472 cơ sở.

Tổng cục Môi trường cho biết đã thành lập 13 đoàn thanh tra, lấy nòng cốt chủ trì là 3 Cục: Cục Kiểm soát hoạt động môi trường, Cục Môi trường miền Trung và Tây Nguyên, Cục Môi trường miền Nam.

Các đoàn thanh tra có đơn vị được trưng cầu giám định nước thải, khí thải và chất thải khác tham gia. Trưởng đoàn thanh tra là lãnh đạo của các đơn vị chủ trì thực hiện kế hoạch thanh tra. Các đoàn thanh tra được chia thành các tổ, tổ chức thanh tra ở các cơ sở dưới sự chỉ đạo của trưởng đoàn thanh tra.

Nội dung thanh tra bao gồm chấp hành quy định pháp luật bảo vệ môi trường như: Chấp hành các thủ tục hành chính; chấp hành quy định về thu gom, lưu giữ, xử lý hoặc chuyển giao xử lý chất thải; lắp đặt, vận hành các công trình bảo vệ môi trường; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xả thải; các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác.

Để bảo đảm các nội dung thanh tra nêu trên, thời gian thanh tra đối với mỗi đối tượng thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Tổng cục Môi trường khẳng định đã tiến hành thanh tra đối với hầu hết các đối tượng theo kế hoạch. Riêng đoàn thanh tra tại tỉnh Long An và đoàn Thanh tra tại tỉnh Gia Lai đang triển khai tiếp đến cuối tháng 10/2017 và đầu tháng 11/2017 sẽ kết thúc, trả kết quả và ban hành kết luận theo quy định của Luật Thanh tra.