Tổng cục Đường bộ gửi công văn hỏa tốc: Giám sát thu phí 11 trạm BOT!

VietTimes -- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường vừa ký công văn hỏa tốc yêu cầu các Cục Quản lý Đường bộ triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát công tác thu phí hàng loạt các trạm thu phí BOT trên toàn quốc, nhằm đánh giá minh bạch doanh thu thực tế và các thiết bị công nghệ đang áp dụng cho việc thu phí.

Trạm thu phí cầu Rạch Miễu sẽ bị giám sát thu phí trong 10 ngày kể từ 12/3 đến 22/3/2019. Ảnh: Internet

Trạm thu phí cầu Rạch Miễu sẽ bị giám sát thu phí trong 10 ngày kể từ 12/3 đến 22/3/2019. Ảnh: Internet

Theo đó, Tổng cục Đường bộ yêu cầu các Cục Quản lý Đường bộ I, III, IV lập kế hoạch giám sát tại trạm thu phí BOT trên quốc lộ và cao tốc. Công tác này phải hoàn thành trong quý 2 và báo cáo kết quả về Tổng cục Đường bộ.

Cụ thể: Cục Quản lý Đường bộ I giám sát các trạm thu phí: Phả Lại trên quốc lộ 18; Tam Nông quốc lộ 32; cầu Thái Hà; Tiên Cựu quốc lộ 10 và trạm thu phí Km11+625, quốc lộ 38.

Cục Quản lý Đường bộ III giám sát trạm thu phí Km1807+500 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đăk Nông; trạm Km1747 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đăk Lăk.

Cục Quản lý Đường bộ IV giám sát các trạm: cầu Rạch Miễu; cầu Cổ Chiên; cầu Mỹ Lợi và trạm Km1661+600 tỉnh Bình Thuận. 

Cơ quan phối hợp thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động thu phí cùng với các Cục Quản lý đường bộ là Cục Thuế các tỉnh, thành nơi đặt trạm thu phí BOT và đại diện Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an).

Về tiến độ kế hoạch đến thời điểm này, Cục Quản lý đường bộ IV cho biết đã ra quyết định kiểm tra giám sát công tác thu phí đối với trạm thu phí cầu Rạch Miễu trong 10 ngày, kể từ 12/3 đến 22/3/2019.

Còn Cục Quản lý đường bộ III đã ban hành quyết định kiểm tra, giám sát trạm thu phí tại Km 1.807+500 đường Hồ Chí Minh (Đắk Nông) do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng lắp đặt công trình Toàn Mỹ 14 quản lý và khai thác. Thời gian thực hiện giám sát cũng trong 10 ngày, kể từ ngày 15/3 đến 25/3/2019.

Cục Quản lý đường bộ III đề nghị Tổng cục Đường bộ cử cán bộ thuộc các vụ chức năng thực hiện giám giám sát, hướng dẫn đoàn kiểm tra thực hiện giám sát, đồng thời, đề nghị Tổng cục Đường bộ đề nghị Cục An ninh kinh tế, Cục Cảnh sát kinh tế cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra, giám sát.

Mới đây, Tổng cục Đường bộ đã triển khai dự án giám sát và khai thác dữ liệu thu phí đường bộ giám sát toàn bộ dữ liệu thu phí một dừng và tự động không dừng. Dự án này đang triển khai tại 3 trạm thu phí Bến Thủy, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và một trạm trên quốc lộ 14. Dự kiến ngày 10/4/2019, Tổng cục Đường bộ sẽ đánh giá trước khi nhân rộng.

Dự án có chức năng truyền trực tuyến toàn bộ dữ liệu tại các trạm thu phí về máy chủ của Tổng cục Đường bộ. Dữ liệu được lưu trữ đồng thời tại máy chủ của nhà đầu tư dự án BOT lẫn máy chủ của Tổng cục Đường bộ.

Phần mềm của hệ thống sẽ nhận biết các giao dịch bất thường để kiểm tra, hoặc trong quá trình giám sát sẽ kiểm tra ngẫu nhiên. Người dân, các cơ quan có thể kiểm tra dữ liệu thu phí trên hệ thống của Tổng cục Đường bộ khi cần thiết.