Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Cuộc tuyển cử lớn nhất từ trước đến nay'

Tham gia bỏ phiếu từ sáng sớm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cuộc tổng tuyển cử lần thứ 14 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Cuộc tuyển cử lớn nhất từ trước đến nay'

Sau lễ chào cờ trang nghiêm, Tổng bí thư cùng các cử tri thuộc điểm bầu cử số 3, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội đã tiến hành bỏ phiếu. Chia sẻ với báo chí ngay sau đó, Tổng bí thư gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cử tri cả nước đã hưởng ứng cuộc bầu cử lần này. Đây là lần thứ 14 tiến hành tổng tuyển cử trên cả nước có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 69 triệu cử tri đi bầu cử và 500 đại biểu Quốc hội, gần 4.000 đại biểu HĐND các tỉnh và thành phố, gần 25.000 đại biểu HĐND các huyện và khoảng 124.000 đại biểu HĐND cấp xã, phường.

Các cử tri trong thời gian vừa qua đã tham gia đầy đủ quy trình giới thiệu, hiệp thương rồi vận động bầu cử. "Trong mấy ngày nay tôi thấy không khí rất nô nức, chắc là hôm nay bà con sẽ đi bầu cử một cách đông đủ, chọn đúng người mà mình thấy xứng đang nhất trong những người xứng đáng, để chọn ra đại biểu ưu tú của nhân dân", Tổng bí thư nói.

Chia sẻ thêm về trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, người đại biểu HĐND các cấp, Tổng bí thư cho biết, với mỗi đại biểu trúng cử cần phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một người được nhân dân tín nhiệm cử ra, thay mặt cho dân để tham gia quản lý xã hội, quản lý đất nước.

HĐND cũng như của Quốc hội trong nhiệm kỳ sắp tới cần tiếp tục thực hiện cho thật tốt trách nhiệm của cơ quan dân cử được quy định trong Hiến pháp và pháp luật. Đối với Quốc hội, theo Tổng bí thư, phải thực hiện thật tốt trách nhiệm là cơ quan lập pháp cao nhất, là cơ quan đại diện cho dân và cơ quan quyền lực của Nhà nước cao nhất. Với ba chức năng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. "Thực hiện thật tốt công tác đối ngoại, quan hệ với các nghị viện trong bối cảnh hiện nay. Tôi tin với một vị đại biểu trúng cử lần này cũng nhận thức được đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình về việc thực hiện kiện toàn bộ máy trong hệ thống chính trị của chúng ta nói chung, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp nói riêng", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Theo Thanh Niên