Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ ra các trường hợp không được vào Ban Chấp hành TW

VietTimes – Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: VGP.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh: VGP.

Đó là một trong những nội dung đáng quan tâm tại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, vừa diễn ra hôm nay (14/5).

Trong bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: "Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu, mẫu mực của Ban Chấp hành Trung ương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ, ý chí chiến đấu, năng lực lãnh đạo, quản lý, ý thức tổ chức kỷ luật; có tầm nhìn và tư duy chiến lược, có khả năng phân tích, dự báo, tổng hợp, đề xuất những vấn đề mới một cách đúng đắn; có trình độ hiểu biết sâu sắc về lý luận chính trị, biết phát hiện và sử dụng người có đức có tài; là Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, còn trong độ tuổi theo quy định và đủ sức khỏe để đảm đương nhiệm vụ".

Tổng Bí thư nêu ra một số điều kiện về lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương. Ông đặt yêu cầu điều đầu tiên là kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh.

Kế đó, những người phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán, không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình cũng không được vào Ban Chấp hành Trung ương.

Thứ ba trong danh sách này là các cán bộ để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ông cũng yêu cầu không để những đồng chí không chịu nghiên cứu học hỏi; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm hay có thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, uy tín thấp lọt vào Ban Chấp hành Trung ương.

Đặc biệt, các đồng chí "kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính và vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay" cũng nằm trong nhóm đối tượng kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành.

"Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Tăng cường số lượng Ủy viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú ý tăng thêm tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nói.

Ông cũng lưu ý, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cần có 3 độ tuổi: Dưới 50; 50 - 60 và từ 61 tuổi trở lên. Trường hợp đặc biệt nào cần phải cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngoài độ tuổi theo quy định thì Bộ Chính trị cân nhắc, trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định việc đề cử với Đại hội Đảng.