Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: "CAND: Quân tinh, tướng mạnh, chủ động nêu gương, kỷ cương trách nhiệm“

VietTimes -- “Vấn đề xây dựng lực lượng, bao gồm cả xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức trong hệ thống từ trung ương đến cơ sở phải làm sao như các đồng chí nói: Quân tinh, tướng mạnh, chủ động nêu gương, kỷ cương trách nhiệm. Tôi muốn nhấn mạnh thật sự trong sạch và liêm chính” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói như vậy tại Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, cho ý kiến đánh giá về tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2018, định hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019, sáng 28/11/2018 tại Hà Nội.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước: "Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương".
Tổng bí thư, Chủ tịch nước: "Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Ngoài nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước, Đảng bộ Công an Trung ương là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đây là kết quả nổi bật, “điểm sáng” của Đảng ủy Công an Trung ương trong năm 2018. 

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. 

Hoan nghênh Bộ Công an trong hai năm vừa qua đã chủ động tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy một cách bài bản, căn cơ, từng bước vững chắc và đạt kết quả bước đầu rất tốt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị lực lượng CAND tiếp tục hoàn thiện việc sắp xếp bộ máy, nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp tục hoàn thiện thể chế theo đúng tinh thần, khẩu hiệu đã đề ra.

“Vấn đề xây dựng lực lượng, bao gồm cả xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức trong hệ thống từ trung ương đến cơ sở phải làm sao như các đồng chí nói: Quân tinh, tướng mạnh, chủ động nêu gương, kỷ cương trách nhiệm. Tôi muốn nhấn mạnh thật sự trong sạch và liêm chính” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ. 

Cùng tham dự Hội nghị với Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng còn có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Sau đây là một số hình ảnh đẹp về Lực lượng CAND: