Tổng bí thư cảm ơn các lãnh đạo gương mẫu không ứng cử

Đọc diễn văn bế mạc Đại hội XII của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Đại hội XII đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: V.V.Thành
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: V.V.Thành

Tổng Bí thư cho biết: Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao, thông qua các Văn kiện quan trọng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương khoá XII gồm các đồng chí tiêu biểu cho hơn 4,5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn và phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức để gánh vác trọng trách nặng nề do Đảng và Nhân dân giao phó.

“Chúng ta vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân rằng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp” - Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Đại hội XII của Đảng, nhiều đồng chí trong BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XI còn sức khoẻ, đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm công tác, song đã gương mẫu không ứng cử vào BCH Trung ương khoá XII.

Điều này đã tạo điều kiện để trẻ hoá, bổ sung lực lượng mới vào cơ quan lãnh đạo của Đảng trong nhiệm kỳ mới, đó là nghĩa cử cao đẹp, đầy trách nhiệm.

“Đại hội chân thành cảm ơn và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí”.

Vào cuối diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư nói: “Mùa xuân Bính Thân đang về, mang theo những điều tốt lành. Chúng ta đang chuẩn bị 86 năm ngày thành lập Đảng quang vinh, với quyết tâm đổi mới, khí thế mới, sức sống mới, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh ý chí của toàn Đảng, toàn dân tộc và tương lai tươi sáng của dân tộc, tôi xin long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Theo Tuổi trẻ