Toàn văn phát biểu của Tổng thống Obama trước 2.000 người tại Hà Nội

VietTimes -- "Thế kỷ XX đã dạy cho Việt Nam và cả Mỹ rằng, tất cả các quốc gia đều có chủ quyền, dù lớn hay nhỏ đều được tôn trọng. Các nước lớn không được phép bắt nạt các nước nhỏ hơn. Các tranh chấp phải được giải quyết qua cơ chế hòa bình", ông Obama khẳng định.
Toàn văn phát biểu của Tổng thống Obama trước 2.000 người tại Hà Nội

Trong bài phát biểu tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình trước hơn 2.000 trí thức, sinh viên, doanh nhân trẻ... Tổng thống Mỹ Barack Obama đã dẫn thơ Nam Quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt, yêu cầu tôn trọng chủ quyền của Việt Nam.