Toàn ngành Thanh tra: Quý III/2016 thu hồi được 316/ 42.656 tỷ đồng tiền vi phạm

VietTimes – Thanh tra Chính phủ vừa cho biết, Quý III/2016 toàn ngành Thanh tra triển khai 2.092 cuộc thanh tra hành chính và 74.578 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm 42.656 tỷ đồng, 347 ha đất.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mặc dù ngành Thanh tra đã kiến nghị thu hồi 33.966 tỷ đồng, 43 ha đất nhưng đến nay mới đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 760 kết luận, quyết định xử lý về thanh tra; xử lý, thu hồi 316 tỷ đồng, 29 ha đất.

Trên cơ sở đó, ngành Thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính đối với 436 tập thể, cá nhân; ban hành 44.441 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 1.146 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra làm rõ 16 vụ, 30 đối tượng.

Riêng Thanh tra Chính phủ trong Quý III/2016 đã ban hành kết luận 03 cuộc thanh tra gồm: Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ đối với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước; việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu Ngân sách Nhà nước của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thuộc Tổng Cục thuế; việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý , sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và một số đơn vị thành viên. Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế số tiền 8.356 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 3.265 tỷ đồng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 5.091 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra làm rõ 01 vụ việc, 18 đối tượng.

Trong khi đó, thanh tra các bộ, ngành và địa phương đã tiến hành 2.063 cuộc thanh tra hành chính, đã ban hành kết luận 1.176 cuộc, tổng hợp kết quả từ các cuộc thanh tra đã kết luận, phát hiện vi phạm với số tiền 2.162 tỷ đồng, 347 ha đất, kiến nghị thu hồi 1.202 tỷ đồng và 43 ha đất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 959 tỷ đồng, 304 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính các tập thể, cá nhân vi phạm, chuyển cơ quan điều tra làm rõ 15 vụ, 12 đối tượng.

Ngoài ra, qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngành Thanh tra cũng đã phát hiện 14 vụ, 24 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Các cơ quan điều tra đã thụ lý điều tra đã thụ lý điều tra 159 vụ án, 415 đối tượng tham nhũng và liên quan đến tham nhũng.

Trong Quý III/2016, có 03 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, cơ quan chức năng cũng đã xử lý kỷ luật 01 người.

Trong tổng số 42.656 tỷ đồng vi phạm, có 10.518 tỷ đồng qua thanh tra hành chính,  32.138 tỷ đồng qua thanh, kiểm tra chuyên ngành. Riêng trong lĩnh vực ngân hàng, số tiến phát hiện vi phạm kiến nghị thu hồi là 12.462 tỷ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước phát hiện số tiền sai phạm là 56.882 tỷ đồng liên quan đến các vi phạm về quy định của nhà nước cho vay, nợ quá hạn….