Tổ chức phản động đứng sau một số người tự ứng cử Quốc hội

Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng bầu cử Quốc gia cho rằng trong 47 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội, một số người có sự ủng hộ của tổ chức phản động.

Tổ chức phản động đứng sau một số người tự ứng cử Quốc hội

Sáng 15-3, Đoàn giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng đoàn giám sát Hội đồng bầu cử quốc gia, đã làm việc với Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội.

Tại buổi làm việc, Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Hội đồng bầu cử Quốc gia, cho biết trong số 47 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hà Nội, một số người có sự ủng hộ của tổ chức phản động trong nước, nước ngoài, thậm chí còn được cung cấp tài chính để vận động, tranh thủ số phiếu của cử tri.

Ông Nguyễn Văn Phong, trưởng tiểu ban tuyên truyền bầu cử thành phố Hà Nội, cũng cho biết ngoài một số trường hợp tự ứng cử với mục đích khác, hồ sơ tự ứng cử tăng cũng là điều đáng mừng.

“Nó thể hiện tinh thần dân chủ được đề cao thời gian gần đây. và một số người mong muốn đóng góp cho xã hội, đất nước nên tự ứng cử” - ông Phong nói.

Tuy nhiên, theo một thành viên đoàn giám sát, kỳ bầu cử lần này có phức tạp hơn, và đã hình thành phong trào tự ứng cử. 

Tổ chức phản động đứng sau một số người tự ứng cử Quốc hội ảnh 1

Theo Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, đến 17g ngày 13-3, Ủy ban bầu cử thành phố đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Bà Ngọc cho biết tổng số người nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội là 87 người, trong đó có 40 người do cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử, 47 người tự ứng cử. Tổng số người nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố là 205 người, trong đó có 196 người do cơ quan, tổ chức giới thiệu ứng cử, 9 người tự ứng cử.

Theo bà Ngọc, trong số 40 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, có 17 người là nữ (42,5%), 3 người ngoài Đảng (7,5%), 3 người dưới 35 tuổi (7,5%), 2 người là người dân tộc thiểu số (5%); 1 người là thành viên Ban đối ngoại Hội thánh Tin lành (2,5%), 6 người là đại biểu Quốc hội các khóa trước (15%), 7 người đã tham gia đại biểu HĐND thành phố (17,5%), 2 người đã tham gia đại biểu HĐND cấp huyện (5%), 3 người tham gia đại biểu HĐND cấp xã (7,5%).

Tương tự, trong số 196 người do các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố, có 79 người là nữ (40,3%), 31 người ngoài Đảng (15,8%), 33 người dưới 35 tuổi (16,8%), 3 người là người dân tộc thiểu số (1,53%), 4 người theo các tôn giáo (2,04%), 8 người là đại biểu Quốc hội các khóa (4,08%), 35 người là đại biểu HĐND thành phố (17,98%).

Đề cập đến những người tự ứng cử, bà Ngọc cho biết: “Với số lượng 47 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội lần này cũng không phải là quá cao so với số lượng người ứng cử kỳ trước, trong đó cũng có rất nhiều nhân sĩ trí thức tham gia tự ứng cử vì muốn cống hiến cho đất nước”- bà Ngọc nói.

Theo Tuổi trẻ