Tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược

Nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong nhiệm kỳ sắp tới sẽ có những tiêu chuẩn gì?
Tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược

Đây là vấn đề quan trọng đang được Ban chấp hành Trung ương thảo luận và cũng là vấn đề được nhân dân cả nước quan tâm trong những ngày vừa qua.

Theo dõi bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11 vừa qua, nhiều ý kiến đánh giá cao cách đặt vấn đề của Ban chấp hành Trung ương lần này về tiêu chuẩn với các cán bộ ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, hai nội dung chưa từng được đề cập trong những lần Trung ương họp trước đây đó là quy định: cán bộ cấp cao của Đảng phải là những người không có tham vọng quyền lực và không có lợi ích nhóm.

Ông Nguyễn Đình Hương, Nguyên Phó Ban Tổ chức Trung ương cho biết: "Tôi tin rằng ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một thông điệp mới nhắc nhở Đảng ta phải chống tham vọng quyền lực bởi tham vọng quyền lực đi đôi với lợi ích nhóm".

Cùng với không tham vọng quyền lực và không có lợi ích nhóm, cán bộ tham gia Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ mới phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lợi ích dân tộc, sống gương mẫu, không tham nhũng và được quần chúng tin yêu.

Bày tỏ sự đồng thuận với những tiêu chuẩn cán bộ cấp chiến lược được Trung ương thảo luận tại hội nghị lần này, nhiều ý kiến cho rằng, tinh thần đó cần phải được Trung ương cụ thể thành các tiêu chí cụ thể để đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Ông Dương Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội cho rằng: "Theo tôi, quan trọng nhất là tham khảo ý kiến người dân, ai tốt ai xấu hầu hết dân đều biết. Trung ương có tiêu chuẩn lựa chọn nhưng quan trọng nhất phải là hỏi ý kiến dân, như một số trường hợp vừa rồi mình lựa chọn nhưng dân không đồng tình".

Đưa ra các tiêu chuẩn đối với các nhân sự cán bộ cấp chiến lược sẽ là cơ sở để Trung ương chuẩn bị nhân sự tham gia các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước nhà nước nhiệm kỳ mới.

Điều được nhiều người đề cập lúc này đó là sự tin tưởng, với một tinh thần làm việc dân chủ và trách nhiệm, hội nghị Trung ương lần này sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn về những tiêu chuẩn với cán bộ cấp chiến lược trong nhiệm kỳ mới - một công việc hệ trọng trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng.

Theo VTV